PÕHITINGIMUSED
Investeerimisotsused
Fondi igapäevane toimimine
Fondi nimi
Fondivalitseja
Investeerimisfookus
Osakute väljalaskmine
Osakute tagasivõtmine
Valitsemistasu
Edukustasu
Märkimistasu
Finantsvõimendus
Fondi vara puhasväärtus (NAV)
Väljamaksed
Audiitor
Depositoorium
EfTEN United Property Fund
Lepinguline, avalik kinnine alternatiivne investeerimisfond
EfTEN Capital AS
Kinnisvara ja seotud investeeringud Eestis, Lätis Leedus
Kuine
Ei võeta tagasi osakuomaniku soovil. Osakud noteeritakse hiljemalt 31.05.2022 Nasdaq Balti fondinimekirjas
1,5% aastas varade puhasväärtuselt;
0% investeeringutelt EfTEN fondidesse;
0% pangahoiuselt
0%
0% (kontohaldurid võivad rakendada omapoolset tehingutasu)
Maksimaalselt 65%; 0% fondidesse investeeritud kapitalilt
NAV-i arvutus toimub igakuiselt vastavalt Fondi tingimustele ning puhasväärtuse arvutamise korrale NAV avaldatakse fondivalitseja veebilehel www.eften.ee/united NB! Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust
1-4 korda aastas
AS PricewaterhouseCoopers
Swedbank AS
Fondi liik
Fondi ISIN
EE3500001609
viljar.arakas@eften.ee
Viljar Arakas
tõnu.uustalu@eften.ee
Tõnu Uustalu
viktors.savins@eften.lv
Viktors Savins
laurynas.zilys@eften.lt
Laurynas Žilys
kristjan.tamla@eften.ee
Kristjan Tamla
09.08.2021
EfTEN United Property Fund esimene elukondliku kinnisvara investeering
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn, Eesti
tel: 655 9515 mail: united@eften.ee
PAGE UNDER CONSTRUCTION